Znajdziesz nas także na:

RODO

Administratorem Twoich danych jest BielanyTV z siedzibą w ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@bielanytv.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • umożliwienia przeanalizowania przez www.bielanytv.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego poprzez wykorzystanie Google Analytics (cookies). Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
    Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@bielanytv.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez BielanyTV w ramach zawieranych z Tobą umów.