Znajdziesz nas także na:

Kilkumilionowe wsparcie dla AWF od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08 lipca 2019, godz. 16:52  

A A A

Akademia Wychowania Fizycznego znalazła się w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

Bielańska uczelnia w ramach programu otrzyma niemal sześć milionów złotych.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni, organizowany przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowany jest do szkół wyższych. Ma ułatwiać dostosowanie i realizację programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Projekt AWF Warszawa został nagrodzony w ramach tzw. ścieżki II. Dziś symboliczny czek rektorowi AWF Andrzejowi Mastalerzowi przekazał doradca wicepremiera Jarosława Gowina i radny dzielnicy Bielany - Jan Strzeżek.

Reklama