Znajdziesz nas także na:

Prezydent Warszawy zabrał głos w sprawie budżetu. Na Bielanach przede wszystkim Hutnik

14 listopada 2019, godz. 07:29  

A A A

Jak zapowiada prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski - 2020 rok rozpocznie trudne lata dla budżetu stolicy.

Budżet na najbliższy rok, ale również na najbliższe lata będzie bardzo trudny, ponieważ rząd realizuje swoje obietnice w części za pieniądze samorządów. Duża część kosztów związanych z reformami wprowadzanymi przez rząd jest przerzucana na barki samorządu. Przykładem może być edukacja czy zagospodarowanie odpadów – mówi prezydent stolicy.

Wydatki bieżące z budżetu m.st. Warszawy w 2020 roku wyniosą 17,141 mld zł

w tym:

edukacja – 4,783 mld zł
transport i komunikacja – 3,598 mld zł
ochrona zdrowia i pomoc społeczna* - 2,156 mld zł
finanse i różne rozliczenia – 1,642 mld zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,411 mld zł
zarządzanie strukturami samorządowymi – 1,380 mld zł
ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 1,028 mld zł
kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 0,503 mld zł
bezpieczeństwo i porządek publiczny – 0,373 mld zł
rekreacja, sport i turystyka – 0,215 mld zł
działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 0,053 mld zł
* w tej pozycji uwzględniono dotację z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 plus”.

Edukacja staje się największą pozycją w warszawskim budżecie. Same tylko wydatki bieżące w tej sferze będą w 2020 r. wyższe od tegorocznych aż o 7,5%. Miasto wyda rekordową kwotę 4,783 mld zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 r. to 2,786 mld zł, z czego 1,932 mld złotych wydane zostanie na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim, zaś 854 mln zł – na poziomie dzielnic.

Dofinansowanie unijne w 2020 r. wyniesie 545,4 mln zł.

Jeżeli chodzi o Bielany to wśród wymienianych inwestycji na terenie dzielnicy jest przede wszystkim rewitalizacja Ośrodka Hutnik (ul. Marymoncka 42) za kwotę 44,5 mln zł.

15 listopada 2019 r. projekty budżetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 zostaną przedłożone stołecznym radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Sesja budżetowa Rady m.st. Warszawy odbędzie się 12 grudnia 2019 r.

Nowości

22 czerwca 2020, godz. 15:09
Areszt za handel narkotykami
04 czerwca 2020, godz. 08:08
Ogromny sukces liceum Domeyki
03 czerwca 2020, godz. 12:01
Znęcał się nad matką! Grozi mu 5 lat
01 czerwca 2020, godz. 14:39
Złodzieje kół zatrzymani!
29 maja 2020, godz. 14:58
Diler w rękach policji

Zobacz wszystkie...

Reklama