Znajdziesz nas także na:

UKSW przygotowuje obchody okrągłego jubileuszu

03 września 2019, godz. 13:55  

A A A

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nowy Uniwersytet, który oficjalnie rozpoczął swe istnienie 1 października tego samego roku, powstał na bazie Akademii Teologii Katolickiej. Początkowo posiadał cztery wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej oraz Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych - czytamy w komunikacie uczelni.

Na mocy Ustawy stał się uczelnią państwową, pozostającą pod nadzorem ministra do spraw szkolnictwa wyższego. Trzy wydziały kościelne posiadają ponadto nadzór Wielkiego Kanclerza, którym jest każdorazowy arcybiskup warszawski.

Uniwersytet w początkowej fazie funkcjonowania kształcił i prowadził badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

W związku z Jubileuszem rok akademicki 2019/2020 upłynie dla UKSW pod znakiem wielu rocznicowych wydarzeń i spotkań. Pierwszym z nich ma być uroczysta inauguracja, która odbędzie się 14 października.

Reklama